สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ  ปีงบประมาณ 2562

  • Include gadget (iframe)สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2562


Ċ
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย,
9 ก.ย. 2563 23:59
Ċ
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย,
10 ก.ย. 2563 00:05
Comments