รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ 

  • Include gadget (iframe)


สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง 


Ċ
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย,
10 ก.ย. 2563 00:04
Ċ
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย,
15 มิ.ย. 2563 20:29
Ċ
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย,
15 มิ.ย. 2563 20:29
Comments