ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
327  หมู่ที่ 3  ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  42000
E-mail:langkwai@loei1.go.th


Comments