ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520014
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  520014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแหล่งควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlangkwai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแหล่งควาย
ตำบล :
  นาอาน
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042815446
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  langkwaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาอาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 05:57:14 น.
)

 
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย

 

นายสุบรรณ ธรรมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย