กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ย. 2563 00:57 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 ก.ย. 2563 00:57 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 016 ความพึงพอใจ.pdf กับ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
16 ก.ย. 2563 23:59 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข แผนการดำเนินงานประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:59 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 010 NEWWW แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf กับ แผนการดำเนินงานประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:58 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (เต็มเล่ม).pdf จาก แผนการดำเนินงานประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:38 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16 ก.ย. 2563 23:38 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 034 แก้ไข.pdf กับ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16 ก.ย. 2563 23:37 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 34.pdf จาก เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16 ก.ย. 2563 23:34 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:34 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 041รายงานสรุปสุจริต61.pdf กับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:34 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 041 รายงานโครงการโรงเรียนสุจริต.pdf จาก รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจิรตประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:22 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข ติดต่อเรา : Contact
16 ก.ย. 2563 23:19 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข structure
16 ก.ย. 2563 23:19 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แนบ 01โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแหล่งควาย.pdf กับ structure
16 ก.ย. 2563 22:53 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ 027.1เกณฑ์การย้ายครูปี62.pdf จาก หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรพยากรบุคคล
16 ก.ย. 2563 22:53 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย นำออกไฟล์แนบ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแหล่งควาย.pdf จาก หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรพยากรบุคคล
16 ก.ย. 2563 22:53 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรพยากรบุคคล
16 ก.ย. 2563 22:52 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรพยากรบุคคล
16 ก.ย. 2563 22:51 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย ย้ายหน้า หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรพยากรบุคคล
16 ก.ย. 2563 22:38 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข ITA 2563
16 ก.ย. 2563 22:37 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข Executive
16 ก.ย. 2563 22:37 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย สร้าง Executive
16 ก.ย. 2563 22:35 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข ITA 2563
16 ก.ย. 2563 22:34 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย สร้าง structure
16 ก.ย. 2563 22:31 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อําเภอเมืองเลย แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

เก่ากว่า | ใหม่กว่า