ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านกกดู่
         >>  ปี 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านกกดู่

เอกสารแนบ

รายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต


Ċ
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย อำเภอเมืองเลย,
15 มิ.ย. 2563 20:29
Comments